GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Mặt hàng tươi sống

Tôm lột vỏ ( PD )

Tôm lột vỏ ( PD )

Tôm lột vỏ ( PD ): Size : 26/30, 31/40,41/50,51/60,61/70,71/90,91/120,100/200,200/300; Quy cách : 2kg/block.

Chi Tiết

Tôm nguyên con ( HO )

Tôm nguyên con ( HO )

Tôm nguyên con ( HO ): Size : 40,50,60,70,80,90,100,…140,150,160,170,180,190,200; Quy Cách: Đông Block.

Chi Tiết

Tôm lặt đầu ( HL )

Tôm lặt đầu ( HL )

Tôm lặt đầu ( HL ): Size :16/20 , 21/25, 26/30, 31/40,41/50,51/60,61/70,71/90,91/120,100/200,200/300; Quy cách : 1.8kg/block.

Chi Tiết

  • Liên Kết Website