GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Mặt hàng tẩm bột

Tôm xẻ bướm tẩm bột

Tôm xẻ bướm tẩm bột

Tôm xẻ bướm tẩm bột ( breaded butterfly shrimp ): Size: U15, 16/20,21/25,26/30 ,31/40; Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%.

Chi Tiết

Tôm duỗi tẩm bột

breaded-torpedo

Tôm duỗi tẩm bột ( breaded torpedo shrimp ) : Size 10g, 15g , 17g , 20g , 25g , 30g , 40g; Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Chi Tiết

Tôm tẩm bột tempura

Tempura shrimp

Tôm tẩm bột tempura ( tempura shrimp ) : Size :  20g , 25g , 30g , 40g; Coating :  40%, 45%, 50%, 55% , 60%.

Chi Tiết

Tôm viên tẩm tempura

tôm viên tẩm tempura

Tôm viên tẩm tempura: size:  20g , 25g; coating : 40% coating.

Chi Tiết

Tôm burger

Tôm burger

Tôm burger ( Shrimp Burger): Size : 75g, 85g,100g; Coating : 40%, 50%.

Chi Tiết

Tôm lột vỏ tẩm bột

Tôm lột vỏ tẩm bột

Tôm lột vỏ tẩm bột ( Pop corn Shrimp ): Size : 41/50, 51/60 , 61/70,71/90; Coating : 40%, 50%, 60%.

Chi Tiết

Tôm cuốn da pastry

Tôm cuốn da pastry

Tôm cuốn da pastry ( filo shrimp ) : Size : 10g , 15g, 20g; Coating : 50%, 60%.

Chi Tiết

Tôm cuốn mì

Tôm cuốn mì

Tôm cuốn mì ( noodle shrimp ): Size:  25g; Coating : 40%, 50%.

Chi Tiết

  • Liên Kết Website