GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Mặt hàng luộc

Tôm lột vỏ chừa đuôi luộc ( CPDTO )

Tôm lột vỏ chừa đuôi luộc ( CPDTO )

Tôm lột vỏ chừa đuôi luộc ( CPDTO ): Size : 21/25, 26/30 , 31/40 , 41/50, 51/60 ,61/70, 71/90, 91/120; Glazing: 5%, 10%, 15%, 20%.

Chi Tiết

Tôm lột vỏ luộc ( CPD )

Tôm lột vỏ luộc ( CPD )

Tôm lột vỏ luộc ( CPD ): Size : 21/25, 26/30 , 31/40 , 41/50, 51/60 ,61/70, 71/90, 91/120; Glazing: 5%, 10%, 15%, 20%.

Chi Tiết

  • Liên Kết Website