GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Các mặt hàng khác

Cá hố Hairtail đông lạnh

Cá hố Hairtail

Cá hố  Hairtail: size 300/500, 500/800, 800 up; Quy cách: Đông Block.

Chi Tiết

  • Liên Kết Website