GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Sản Phẩm

Basa nurget

basa nurget

Email Liên Hệ: customerservice@gallant-dachan.com Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood co.,LTD Địa chỉ : KCN Quảng Phú , Phường Quảng Phú , TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : + 84 055 3 715830 Fax : + 84 055 3 715835 Website : http://gallant-dachan.com/

Chi Tiết

Potato shrimp

Potato shrimp 1

Email Liên Hệ: customerservice@gallant-dachan.com Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood co.,LTD Địa chỉ : KCN Quảng Phú , Phường Quảng Phú , TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : + 84 055 3 715830 Fax : + 84 055 3 715835 Website : http://gallant-dachan.com/

Chi Tiết

Thai Money Bags

Thai Money Bags

Email Liên Hệ: customerservice@gallant-dachan.com Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood co.,LTD Địa chỉ : KCN Quảng Phú , Phường Quảng Phú , TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : + 84 055 3 715830 Fax : + 84 055 3 715835 Website : http://gallant-dachan.com/

Chi Tiết

Twister

twister

Email Liên Hệ: customerservice@gallant-dachan.com Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood co.,LTD Địa chỉ : KCN Quảng Phú , Phường Quảng Phú , TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : + 84 055 3 715830 Fax : + 84 055 3 715835 Website : http://gallant-dachan.com/

Chi Tiết

Tôm xẻ bướm tẩm bột

Tôm xẻ bướm tẩm bột

Tôm xẻ bướm tẩm bột ( breaded butterfly shrimp ): Size: U15, 16/20,21/25,26/30 ,31/40; Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%.

Chi Tiết

Tôm duỗi tẩm bột

breaded-torpedo

Tôm duỗi tẩm bột ( breaded torpedo shrimp ) : Size 10g, 15g , 17g , 20g , 25g , 30g , 40g; Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Chi Tiết

Tôm tẩm bột tempura

Tempura shrimp

Tôm tẩm bột tempura ( tempura shrimp ) : Size :  20g , 25g , 30g , 40g; Coating :  40%, 45%, 50%, 55% , 60%.

Chi Tiết

Tôm viên tẩm tempura

tôm viên tẩm tempura

Tôm viên tẩm tempura: size:  20g , 25g; coating : 40% coating.

Chi Tiết

Tôm burger

Tôm burger

Tôm burger ( Shrimp Burger): Size : 75g, 85g,100g; Coating : 40%, 50%.

Chi Tiết

Tôm lột vỏ tẩm bột

Tôm lột vỏ tẩm bột

Tôm lột vỏ tẩm bột ( Pop corn Shrimp ): Size : 41/50, 51/60 , 61/70,71/90; Coating : 40%, 50%, 60%.

Chi Tiết

  • Liên Kết Website