GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Địa Chỉ Công Ty Gallant Dachan Seafood

Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood co.,LTD
Địa chỉ : KCN Quảng Phú , Phường Quảng Phú , TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : + 84 055 3 715830
Fax : + 84 055 3 715835
Website : www.gallant-dachan.com

Bản Đồ Đi Đến Khu Công Nghiệp Quảng Phú

  • Liên Kết Website